Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki rejestrowe gruntów
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś