Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obszar o niepełnej treści EGiB w części opisowej (informacje o gruntach, brak informacji o budynkach i nieruchomościach lokalowych)
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś