Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obszar o pełnej informacji EGiB w części opisowej (informacje o gruntach, budynkach i nieruchomościach lokalowych)
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś