Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obrębów objętych modernizacją w zakresie gruntów (niepełną)
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś