Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) zintegrowanych ze sobą za pomocą interfejsu
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś