Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba budynków objętych modernizacją, z aktualizacją użytków gruntowych związanych z budynkami
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś