Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba lokali objętych modernizacją
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś