Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szacunkowa liczba nieruchomości lokalowych
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś