Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś