Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia modernizacji w zakresie budynków, bez aktualizacji użytków gruntowych związanych z budynkami
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś