Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia modernizacji w zakresie gruntów (niepełnej)
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś