Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obrębów, dla których kataster prowadzony jest w dwóch odrębnych systemach teleinformatycznych (informatycznych) niezintegrowanych ze sobą
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś