Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów objętych częścią opisową ewidencji gruntów i budynków
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś