Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów objętych mapą ewidencyjną (analogową, rastrową bądź wektorową)
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś