Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia pokrycia mapą rastrową uzupełnianą w procesie aktualizacji danymi wektorowymi
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś