Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia pokrycia mapą wektorową o pełnej treści
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś