Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia pokrycia mapą wektorową prowadzoną równocześnie z mapą analogową
Pozycja grupowania:
Obszar
Jednostka
miary
Miasto
Wieś