Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady finansowe na modernizację katastru
Pozycja grupowania:
Obszar
Pozycja grupowania:
wg rodzaju nakładów
Jednostka
miary
Miastoz innych środków
Miastoze środków własnych powiatu
Miastoze środków budżetu państwa
Wieśz innych środków
Wieśze środków własnych powiatu
Wieśze środków budżetu państwa