Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Szacunkowy odsetek punktów granicznych z błędem średnim położenia względem osnowy geodezyjnej I klasy
Pozycja grupowania:
Obszar
Pozycja grupowania:
wg średniego błędu położenia względem osnowy geodezyjnej I klasy
Jednostka
miary
Miastopowyżej 3,00
Miasto1,51-3,00
Miasto0,61-1,50
Miasto0,31-0,60
Miasto0,00-0,30
Wieśpowyżej 3,00
Wieś1,51-3,00
Wieś0,61-1,50
Wieś0,31-0,60
Wieś0,00-0,30