Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia gruntów leśnych
Pozycja grupowania:
Formy własności leśnej
Jednostka
miary
osób fizycznych
wspólnot gruntowych