Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zapas odpadów nadających się do recyklingu
Pozycja grupowania:
Złom i odpady nadajace się do recyklingu
Jednostka
miary
Złom i odpady miedzi
Złom i odpady mosiądzu i brązu
Złom i odpady ołowiu
Złom i odpady cynku
Złom i odpady cyny
Złom i odpady aluminium
Złom i odpady stalowe i żeliwne
Oleje odpadowe
Odpady z tworzyw sztucznych
Odpady gumowe
Stłuczka szklana i odpady szklane
Odpady z papieru i tektury
Odpady włókiennicze