Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nakłady na nowe środki trwałe, ulepszenia istniejących oraz wydatki na zakup używanych środków trwałych
Pozycja grupowania:
według środków trwałych
Jednostka
miary
Ogółem
Grunty (łącznie z prawem wieczystego użytkowania)
Budynki i lokale (łącznie ze spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego) oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Maszyny i urządzenia techniczne
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe