Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przedstawienia (koncerty) w kraju w ramach festiwali
Pozycja grupowania:
Wieś
Jednostka
miary
Wieś