Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Rodzaj taboru kolejowego
Pozycja grupowania:
Zakup/Modernizacja taboru kolejowego
Jednostka
miary
WagonyOgółem
WagonyZakup nowego taboru
WagonyZakup taboru używanego
WagonyModernizacja taboru
Jednostki trakcyjneOgółem
Jednostki trakcyjneZakup nowego taboru
Jednostki trakcyjneZakup taboru używanego
Jednostki trakcyjneModernizacja taboru