Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Członkowie zarządu województwa
Pozycja grupowania:
Zarząd województwa
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
Członkowie zarządu województwaOgółem
Członkowie zarządu województwaMężczyźni
Członkowie zarządu województwaKobiety
Radny - marszałek (przewodniczący)Ogółem
Radny - marszałek (przewodniczący)Mężczyźni
Radny - marszałek (przewodniczący)Kobiety
Radni - wicemarszałkowieOgółem
Radni - wicemarszałkowieMężczyźni
Radni - wicemarszałkowieKobiety
Radni - pozostali członkowie zarządu wojewodztwaOgółem
Radni - pozostali członkowie zarządu wojewodztwaMężczyźni
Radni - pozostali członkowie zarządu wojewodztwaKobiety