Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Widzowie (słuchacze) w kraju
Pozycja grupowania:
Województwa
Jednostka
miary
Polska
Województwa