Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Osoby wykonujące pracę nakładczą
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem