Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownicy udostępnieni (zatrudnieni) przez agencję pracy tymczasowej
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem