Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownicy zatrudnieni na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem