Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący w głównym miejscu pracy - niepełnosprawni
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem