Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnieni pracownicy na podstawie stosunku pracy na pełny etat
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem