Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Linie komunikacyjne
Pozycja grupowania:
Rodzaj transportu
Pozycja grupowania:
Organizacja transportu publicznego
Jednostka
miary
Transport ogółemOgółem
Transport ogółemWojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport ogółemMiędzywojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport ogółemPorozumienie między województwami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport drogowyOgółem
Transport drogowyWojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport drogowyMiędzywojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport drogowyPorozumienie między województwami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport kolejowyOgółem
Transport kolejowyWojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport kolejowyMiędzywojewódzkie przewozy pasażerskie w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Transport kolejowyPorozumienie między województwami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym