Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
Pozycja grupowania:
Rodzaj operatora
Pozycja grupowania:
Organizacja transportu publicznego
Jednostka
miary
Operatorzy publicznego transportu drogowegoOgółem
Operatorzy publicznego transportu drogowegoPowiat w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Operatorzy publicznego transportu drogowegoZwiązek powiatów w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Operatorzy publicznego transportu drogowegoPorozumienie między powiatami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Operatorzy publicznego transportu drogowegoZwiązek powiatowo-gminny
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyOgółem
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyPowiat w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyZwiązek powiatów w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyPorozumienie między powiatami w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Przedsiębiorcy uprawnieni do przewozu osób na podstawie umowy na transport drogowyZwiązek powiatowo-gminny