Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Urzędowe badanie mięsa zwierząt (poubojowo) - tusze
Pozycja grupowania:
Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_1)
Jednostka
miary
Króliki
Ptactwo łowne
Zające
Dziki
Muflony
Łosie
Sarny
Daniele
Jelenie
Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych: strusie
Razem (6-19)
Razem (4+5)
Razem (37-47)
Razem (21-29)
Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych: daniele
Zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych: jelenie
Kuropatwy
Bażanty
Strusie
Perliczki
Przepiórki
Pozostały drób - razem (31-35)
Gęś tuczona
Gęsi hodowlane
Brojler kaczy
Kaczki hodowlane
Indyk rzeźny
Indyki hodowlane
Brojer kurzy
Kury nioski
Kury hodowlane
Nutrie
Konie
Świnie
Kozy powyżej 18 miesiąca życia
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życia
Kozy do 12. miesiąca życia
Owce powyżej 18. miesiąca życia
Owce powyżej 12. do 18 miesiąca życia
Owce do 12. miesiąca życia
Bydło powyżej 108. miesiąca życia
Bydło powyżej 48. do 108 miesiąca życia
Bydło powyżej 30. do 48. miesiąca życia
Bydło powyżej 12. do 30. miesiąca życia
Bydło do 12. miesiąca życia
Badanie mięsa na obecność włośni: nutrie
Badanie mięsa na obecność włośni: dziki
Badanie mięsa na obecność włośni: świnie
Badanie mięsa na obecność włośni ogólna liczba
Ubój na użytek własny: zwierzęta dzikie utrzymywane w warunkach fermowych: inne
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia