Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Urzędowe badanie mięsa zwierząt (poubojowo) - tusze
Pozycja grupowania:
Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_1) - ryby
Jednostka
miary
Ryby