Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba zwierząt, u których stwierdzono przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia
Pozycja grupowania:
Przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2)
Pozycja grupowania:
Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_2)
Jednostka
miary
Ogólna liczbaKonie
Ogólna liczbaKozy powyżej 12. do 18. miesiąca życia
Ogólna liczbaKozy do 12. miesiąca życia
Ogólna liczbaOwce powyżej 18. miesiąca życia
Ogólna liczbaŚwinie
Ogólna liczbaKozy powyżej 18 miesiąca życia
Ogólna liczbaOwce powyżej 12. do 18 miesiąca życia
Ogólna liczbaOwce do 12. miesiąca życia
Ogólna liczbaBydło powyżej 108. miesiąca życia
Ogólna liczbaBydło powyżej 48. do 108 miesiąca życia
Ogólna liczbaBydło powyżej 30. do 48. miesiąca życia
Ogólna liczbaBydło powyżej 12. do 30. miesiąca życia
Ogólna liczbaBydło do 12. miesiąca życia
BSEKonie
BSEKozy powyżej 12. do 18. miesiąca życia
BSEKozy do 12. miesiąca życia
BSEOwce powyżej 18. miesiąca życia
BSEŚwinie
BSEKozy powyżej 18 miesiąca życia
BSEOwce powyżej 12. do 18 miesiąca życia
BSEOwce do 12. miesiąca życia
BSEBydło powyżej 108. miesiąca życia
BSEBydło powyżej 48. do 108 miesiąca życia
BSEBydło powyżej 30. do 48. miesiąca życia
BSEBydło powyżej 12. do 30. miesiąca życia
BSEBydło do 12. miesiąca życia
ScrapieKonie
ScrapieKozy powyżej 12. do 18. miesiąca życia
ScrapieKozy do 12. miesiąca życia
ScrapieOwce powyżej 18. miesiąca życia
ScrapieŚwinie
ScrapieKozy powyżej 18 miesiąca życia
ScrapieOwce powyżej 12. do 18 miesiąca życia
ScrapieOwce do 12. miesiąca życia
ScrapieBydło powyżej 108. miesiąca życia
ScrapieBydło powyżej 48. do 108 miesiąca życia
ScrapieBydło powyżej 30. do 48. miesiąca życia
ScrapieBydło powyżej 12. do 30. miesiąca życia
ScrapieBydło do 12. miesiąca życia
GruźlicaKonie
GruźlicaKozy powyżej 12. do 18. miesiąca życia
GruźlicaKozy do 12. miesiąca życia
GruźlicaOwce powyżej 18. miesiąca życia
GruźlicaŚwinie
GruźlicaKozy powyżej 18 miesiąca życia
GruźlicaOwce powyżej 12. do 18 miesiąca życia
GruźlicaOwce do 12. miesiąca życia
GruźlicaBydło powyżej 108. miesiąca życia
GruźlicaBydło powyżej 48. do 108 miesiąca życia
GruźlicaBydło powyżej 30. do 48. miesiąca życia
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
   
9
Nastepna
Ostatnia