Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Liczba obiektów ciepłowniczych
Pozycja grupowania:
Rodzaje źródeł pochodzenia ciepła
Jednostka
miary
Kotłownie/ciepłownie
Elektrociepłownie