Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Instalacja odsiarczania - udział w ogólnej mocy kotłów
Pozycja grupowania:
TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Jednostka
miary
Miejscowość
Gminy
Powiaty