Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Lokalizacja obiektu (instalacji) (składowe: Miejscowość, Gmina, Powia)
Pozycja grupowania:
TERYT (miejscowość,gmina,powiat)
Jednostka
miary
Miejscowość
Gminy
Powiaty