Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Woda pobrana z ujęć
Pozycja grupowania:
Źródła poboru wody z ujęć zakładu
Jednostka
miary
Ogółem
Podziemna (ze studni)
Powierzchniowa śródlądowa
Morskie wody wewnętrzne
Z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów budowlanych
Nadająca się do wykorzystania w zakładzie własnym lub innym
Użyta do produkcji w zakładzie własnym
Sprzedana lub przekazana