Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2) - cała sztuka
Pozycja grupowania:
Gatunki zwierząt, których mięso zostało zbadane poubojowo (RRW06_2)
Pozycja grupowania:
Przyczyny mogące powodować uznanie mięsa za niezdatne do spożycia (RRW06_2)
Jednostka
miary
KonieOgólna liczba
KonieBSE
KonieScrapie
KonieGruźlica
KoniePomór świń
KoniePasteleroza świń
KonieRóżyca świń
KonieInne choroby zaraźliwe
KoniePosocznica i ropnica
KonieSalmonelloza
KonieTężec
KoniePromienica
KonieNowotwory
KonieBiałaczka
KonieWychudzenie
KonieŻółtaczka
KonieWodnica
KonieRozkład gnilny
KonieAnomalie organoleptyczne
KonieZatrucie środkami chemicznymi
KonieNiedostateczne wykrwawienie
KonieŚmierć naturalna lub dobicie w agonii lub ubój upozorowany
KonieWłośnica
KonieWągrzyca
KonieBąblowica
KonieMotylica
KonieNiedojrzałość (niedostateczny rozwój)
KonieSarkosporydioza
KonieOgniska ropne, zanieczyszczenie, przekrwienie
KonieInne choroby pasożytnicze
KonieInne przyczyny
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaOgólna liczba
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaBSE
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaScrapie
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaGruźlica
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaPomór świń
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaPasteleroza świń
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaRóżyca świń
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaInne choroby zaraźliwe
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaPosocznica i ropnica
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaSalmonelloza
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaTężec
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaPromienica
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaNowotwory
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaBiałaczka
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaWychudzenie
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaŻółtaczka
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaWodnica
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaRozkład gnilny
Kozy powyżej 12. do 18. miesiąca życiaAnomalie organoleptyczne
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
   
9
Nastepna
Ostatnia