Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
Pozycja grupowania:
Powiatowo-gminne przewozy pasażerskie
Pozycja grupowania:
Rodzaj sieci (trasy)
Jednostka
miary
Związek powiatowo-gminnyAutobusowe
Związek powiatowo-gminnyTramwajowe
Gmina na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)Autobusowe
Gmina na obszarze wiejskim (w gminie miejsko-wiejskiej)Tramwajowe