Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przebiegi pojazdów samochodowych
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Pozycja grupowania:
Samochody ciężarowe i ciągniki siodłowe
Jednostka
miary
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)samochody ciężarowe razem
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,0–1,5 tony
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,6–3,5 tony
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)ciągniki siodłowe razem
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)samochody ciężarowe razem
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,0–1,5 tony
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)samochody ciężarowe o ładowności 1,6–3,5 tony
Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)ciągniki siodłowe razem