Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Trasy lotnicze
Pozycja grupowania:
Kierunek transportu
Jednostka
miary
Transport krajowy
Transport międzynarodowy