Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miasta, z którymi utrzymywana jest regularna komunikacja lotnicza
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Jednostka
miary
Ogółem
Transport krajowy (Komunikacja krajowa)