Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydatki na tabor kolejowy
Pozycja grupowania:
Nakłady inwestycyjne na tabor kolejowy
Jednostka
miary
Ogółem
Zakup nowego taboru
Zakup taboru używanego
Modernizacja taboru