Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy ładunków
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Rodzaj transportu lotniczego
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Jednostka
miary
Transport lotniczyOgółemOgółem
Transport lotniczyOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Transport lotniczyKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)