Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewozy pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Transport krajowy
Pozycja grupowania:
Loty widokowe
Jednostka
miary
Transport lotniczyTransport krajowyLoty widokowe