Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Rodzaj pracy przewozowej
Pozycja grupowania:
Rodzaj transportu lotniczego
Pozycja grupowania:
Kierunek komunikacji
Jednostka
miary
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaOgółemOgółem
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaOgółemOgółem
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaOgółemTransport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaOgółemTransport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Ogółem
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport krajowy (Komunikacja krajowa)
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaKomunikacja regularna (Transport rozkładowy)Transport międzynarodowy (Komunikacja międzynarodowa)