Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Praca przewozowa przy przewozie pasażerów
Pozycja grupowania:
Transport lotniczy
Pozycja grupowania:
Rodzaj pracy przewozowej
Pozycja grupowania:
Transport krajowy
Pozycja grupowania:
Loty widokowe
Jednostka
miary
Transport lotniczyWykonana praca przewozowaTransport krajowyLoty widokowe
Transport lotniczyOferowana praca przewozowaTransport krajowyLoty widokowe